Hukuk ev hizmetlisi - ikmasasi

Published on Aralık 7th, 2014 | by admin

0

Ev Hizmetlileri Hakkında Herşey

Kıdem, İhbar, Yıllık İzin Ücreti, Fazla Mesai

4857 Sayılı İş Kanunun 4’üncü maddesine göre ev hizmetlerinde iş kanunu hükümleri uygulanmamaktadır. Bu nedenle ev hizmetlerinde çalışanların Kıdem Tazminatı, İhbar Tazminatı, Yıllık İzin Ücreti ve Fazla Mesai gibi hakları yoktur. Ev hizmetlerinden çalışan kişilerin yıllık izin ve ücret gibi hakları Borçlar Kanunu çerçevesinde belirlenmektedir. İşsiz kalırlarsa işsizlik sigortasından yararlanabilirler.

SGK

Sigorta primi ve İşsizlik sigortası primi ödenir.

Vergi

Gelir vergisi ve damga vergisi ödenmez. (193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu / 23. md)

İşe Alımda Uygulama

Herhangi bir ev hizmetlisini işe alan ev sahin en yakın Sosyal Güvenlik Merkezine giderek iş yeri bildirgesi doldurmalıdır. İşyeri bildirgesine SGK’ nın internet sitesinden  (SGK-072-4-1/a İşyeri Bildirgesi) ulaşabilirsiniz. Daha sonra e-bildirge şifre formu düzenlenip, e-şifre bilgileri alınacak ve işyeri numarası ile şifreler teslim alındıktan sonra işyeri açılışı ile ilgili işlem tamamlanmış olacaktır.

Yine SGK’ nın internet sitesinden Sigortalı İşe Giriş ve İşten Ayrılış Bildirgeleri ekranını kullanarak ev hizmetlesinin işe başladığı tarih esas alınarak  SGK İşe Giriş Bildirgesi verilecektir.

Her ay bir önceki ayda ev hizmetlisi için (asgari ücretten az olmamak şartıyla) ayda kaç lira ücret ödendiğini belirten Aylık Prim ve Hizmet Bildirgesi SGK E-Bildirge ekranını kullanılarak verilecektir.

Torba Yasa ve Yeni Gelişmeler

Çalışma gün sayısı 10 günden az olanlar; Ev hizmetlerinde çalışanlardan 10 günden az çalışması olanları istihdam edenler, işveren sayılmayacak. Çalıştırıldıkları süreyle orantılı olarak çalıştıranlarca belirlenen prime esas günlük kazanç alt sınırının %2’si oranında iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi ödenir. SGK gerekli hazırlıkları tamamladıktan sonra yeni bir sistem getirmeyi planlıyor. Buna göre, evine haftada bir gün ev hizmetlisi çalıştırana ev sahibi, asgari ücretin saatlik tutarına göre hazırlanmış kuponlardan alarak temizliğe gelen kişiye çalıştığı saat kadar kuponu verecek. Bu kuponları anlaşmalı kurumdan paraya çeviren ev hizmetlisinde SGK yalnızca %2 oranında iş kazası ve meslek hastalığı primi kesecek. Örneğin kuponları karşılığı 100 TL olan bir ev hizmetlisi PTT, Bankalar vb. anlaşmalı kurumlara gidip kuponunu verdiğinde ilgili kurum kendisine 98 TL ödeyecek. Kesinti tutarı olan 2 TL ise iş kazası ve meslek hastalığı primi olarak SGK’ya gidecek. Çalışma saati üzerinden aylık çalışma süresi 10 günü geçmeyen gündelikçiler emekli olmak için primlerinin kendileri ödeyecek. Ücretinden yalnızca yüzde 2’lik iş kazası ve meslek hastalığı primi alınan gündelikçi, eğer isterse asgari ücret üzerinden yüzde 32.5 oranında prim ödeyerek emekli olma hakkına da kavuşabilecek. Bunun %20’si malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları, %12,5’i genel sağlık sigortası primidir.

Çalışma gün sayısı 10 günden fazla olanlar; Torba Yasanın 4o. maddesiyle ev hizmetlerinde çalışanların sigortalı olabilmeleri, ayda on gün ve aynı kişinin yanında çalışma koşuluna bağlandı. Ayrıca yapılması istenen yeni sisteme göre; E-Devlet veya internet üzerinden doldurulacak form ile ev sahibi çalışanını SGK’ya bildirecek. Çalışma gün sayısı ve ücretini bildiren işveren, SGK’ya bir de banka hesabı tanımlayacak. SGK tarafından belirlenen gün geldiğinde bu kişinin bildirdiği ücret üzerinden gündelikçinin çalıştığı gün doğrultusunda prim kesilecek.

 Kaynak: www.evrensel.net / www.milliyet.com.tr

Tags: , , , , , , , , ,


About the AuthorBir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Back to Top ↑

Translate »