Hukuk ik masasi - iş-güvencesi

Published on Kasım 9th, 2013 | by admin

0

İş Güvencesi

İş Güvencesi, geçerli bir sebep olmadan işçinin sözleşmesine son verilememesi demektir. İş güvencesi hükümlerinden yararlanmak için:
Otuz veya daha fazla işçi çalıştıran bir işyerinde çalışmak,

En az altı aylık kıdeme sahip olmak,

Belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalışmak,

İşletmenin bütününü sevk ve idare eden işveren vekili veya yardımcısı ile işyerinin bütününü sevk ve idare eden ve işçiyi işe alma ve işten çıkarma yetkisi bulunan işveren vekili konumunda bulunmamak gerekir.

6 aylık Kıdem: İşçinin 6 aylık kıdemi, aynı işverenin bir veya değişik işyerlerinde geçen süreler
birleştirilerek hesap edilir. İşverenin aynı işkolunda birden fazla işyerinin bulunması halinde, işyerinde çalışan işçi sayısı,
bu işyerlerinde çalışan toplam işçi sayısına göre belirlenir.

İşveren Vekillerinin Durumu:
o İşletmenin bütününü sevk ve idare eden işveren vekili ve yardımcıları ile işyerinin bütününü sevk ve idare eden ve işçiyi işe alma ve işten çıkarma yetkisi bulunan işveren vekilleri hakkında iş güvencesi hükümleri uygulanmayacaktır.

o İşyerinin bütününü yönetmekle birlikte, işçi alma ve çıkarma yetkisi olmayan sözgelimi bir şube müdürü iş güvencesinden yararlanabilir.

o İşyerinin bütününü yönetmeyen ancak işçi alma ve çıkartma yetkisi bulunan insan kaynakları müdürü de iş güvencesi hükümlerinden faydalanabilecektir.

30 İşçi Şartı:
o İşverenin dava konusu işyerinde ve varsa aynı iş kolunda diğer işyerlerinde çalışan işçi sayısının 30 veya daha fazla olup olmadığının tespiti için; işyeri ve SGK kayıtları getirtilmeli,

o Tanıklar dinlenmeli, gerekirse bilirkişi incelemesi yapılarak, işçinin iş güvencesi hükümleri kapsamına girip girmediği belirlenmeli ve sonucuna göre bir karar verilmelidir.

Tags: , , , , , , ,


About the AuthorBir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Back to Top ↑

Translate »