İK Genel ik masasi - kadın yön

Published on Aralık 7th, 2014 | by admin

0

Yönetsel Kademeler ve Kadınlar

ikmasasi kadın yönetici 2Nüfus olarak kadınlar ile erkekler arasında büyük bir farklılık olmamasına ve Türkiye’de, dünyada kadınların iş hayatında ağırlığının giderek artmasına rağmen üst düzey yöneticilik pozisyonlarında kadınlara daha az yer verildiği görülmekte. Dünya’nın en büyük denetim ve danışmanlık şirketlerinden biri olan Grant Thornton tarafından yapılan araştırmanın 2014 yılı sonuçlarına göre dünya genelinde üst yönetimlerin sadece yüzde 24’ünde kadınlar yer almakta. Uluslararası Çalışma Örgütü gibi bir çok kurumun yada bireysel araştırmalar bu araştırma sonucuyla benzer nitelikte.

Ayrıca Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu tarafından İsveç Konsolosluğu’nun finansal ve Egon Zehnder International Türkiye ofisinin stratejik desteği ile yürütülen Bağımsız Kadın Direktörler Projesi kapsamındaki II. Türkiye Kadın Direktörler Konferansı’nda paylaşılan “Bağımsız Kadın Direktörler 2014 Raporu” sonuçlarına göre;

  • 2014 yılında 2013’e göre kadın direktör sayısında bir değişikliğe rastlanmadı.
  • Kadın üye oranında artış olmamasına rağmen bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasında kadın üye oranı 2013’e göre artış gösterdi. 2014 yılında yeni atanan bağımsız yönetim kurulu üyelerinin yüzde 24’ü kadın oldu. Böylelikle toplam kadın direktörler içinde bağımsız kadın direktörlerin oranı yüzde 8.8’den yüzde 9.3’e yükseldi.
  • BIST (Borsa İstanbul) şirketlerinin yüzde 44.1’inin yönetim kurullarında hiç kadın üye bulunmuyor. Başka bir deyişle, Türkiye’nin en önemli 186 şirketinde yönetimde hiç kadın bulunmadığı sonucu ortaya çıktı.
  • Bağımsız üyeler arasında kadın üye oranının artmasına paralel Yönetim Kurulu Komitelerinde yer alan üyeler arasında da kadın üye oranı artış gösterdi. Geçen yıl yüzde 8.5 olan bu oran 2104’te yüzde 8.5 oldu. Komiteler basında bakıldığında Denetim Komitelerinde yer alan kadın direktör oranı yüzde 9.5 ve Kurumsal Yönetim Komitelerinde yer alan kadın direktör oranı ise yüzde 8.9.

Basit bir açıdan bakarsak çalıştığımız şirketlerin üst yönetim pozisyonlarında genelde erkekleri görüyoruz. Peki bunun başlıca nedenleri neler?

  1. Cinsiyet Bazlı Önyargılar: Yöneticilikte olmazsa olmaz bazı özelliklerin (risk alma, dayanıklılık, cesaret vb.) erkeklerde daha fazla var olduğuna yönelik algısı üst düzey yöneticiliğin erkek işi olarak algılanmasına yol açmaktadır.
  2. Kadının Aile İçi Sorumlulukları:Kadınlar toplumdaki yerinin öncelikli olarak eş ve anne olarak belirlendiği için annelik rolü, babalık rolüne göre daha fazla zaman ve çaba gerektirmektedir. Bu nedenle kadınlar iş, anne ve sorumlulukları arasında denge kurmakta zorlandıkları erkeklere göre çok daha fazla yıpranmaktadır. Bu durum kadınların üst düzey yöneticilik görevlerini istemelerini yada aday gösterilmesini engellemektedir. Ayrıca şirketler potansiyel anne adayı çalışanları terfi ettirmekte hatta işe almakta isteksiz davranmakta. Doğum izni, süt izni, seyahat engeli, uzun mesai saatlerinde çalışamama vb. engel olarak görülmekte.
  3.  Sektörel ve Departman Bazlı Faktörler: Türkiye’de kadınlar genellikle hizmet sektöründe ya da şirketlerin destek departmanlarında yönetici seviyesine çıktıkları belirtiliyor. Üretim gibi departmanlarda kadın yöneticilere sık rastlanmamakta. Kadınlar genellikle pazarlama, insan kaynakları, finans departmanlarında  yöneticilik pozisyonuna sahipler. Şirketlerin üst yönetim seviyesine geçiş genellikle satış ve üretim departmanlarından olduğu düşünürsek kadınların genellikle destek departmanlarında yer almaları dezavantaj olarak görülebilir.
  4.   Kültürel Etki:  Özellikle geçmiş yıllarda ülkemizde üst düzey yönetici profili tanımlanırken ilk akla gelen 50 yaş üstü ve erkek özellikleriydi. Günümüzde ise bazı firmalarda üst yöneticilik pozisyonlarına imaj yaratabiliyor. Bu imajda “orta yaşlı-erkek” özelliği var ise kadınların bu pozisyonlara gelmeleri oldukça zor.

 

Kaynaklar:

Tags: , , , , , , , ,


About the AuthorBir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Back to Top ↑

Translate »